Το Εκπαιδευτήριο GEN Πολυχρονάκη Καπαϊδονάκη ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ήδη από το 2008 έγινε πλήρως ψηφιακό, με χρήση πρωτοποριακών για την εποχή εργαλείων όπως ο διαδραστικός πίνακας. Έκτοτε, μετατρέψαμε το υλικό μας σε ψηφιακό και δημιουργήσαμε νέο το οποίο τοποθετήσαμε σε μια σύγχρονη πλατφόρμα εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να μελετούν Αγγλικά ακόμα και από το κινητό τους τηλέφωνο.